Monitor Polski

M.P.2018.559

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 50 zł i 500 zł, z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Henryk Walezy

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 50 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 500 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia - z serii "Skarby Stanisława Augusta" - Henryk Walezy.
§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 12 lipca 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna50 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-18. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 50 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: HENRICI II. / FRANCORUM/REGIS TERTIOGENITUS, /ELECT: AD. 1573. CORON: / A.D. 1574. D. 21. FEBR: VIX / COMPLETIS IN POLONIA / QUINQUE MENSIBUS, ABIIT IN / GALLIAM AD CAPESSENDUM / ILLUD REGNUM, MORTE / CAROLI IX. FRATRIS / ORBATUM, TRUCIDATUS / A.D. 1589. AETAT:. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Henryka Walezego z profilu, w małym kapeluszu z ozdobą z piór przypiętą broszą, z kolczykiem w uchu, w kaftanie z koronkowym kołnierzem i w płaszczu, z Orderem Świętego Michała na wstędze. U góry półkolem napis: HENRICUS VALESIUS zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.REICHEL.F zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok)Na boku napis: HENRYK WALEZY, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica

(w milimetrach)

45,00
PróbaAg 999/1000
Masa (w gramach)62,20
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 5 500
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna500 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-18. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, napis: 500 ZŁ. Centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie, napis: HENRICI II. / FRANCORUM / REGIS TERTIOGENITUS, / ELECT: A.D. 1573. CORON: / AD. 1574. D. 21. FEBR: VIX / COMPLETIS IN POLONIA / QUINQUE MENSIBUS, ABIIT IN / GALLIAM AD CAPESSENDUM / ILLUD REGNUM, MORTE / CAROLI IX. FRATRIS / ORBATUM, TRUCIDATUS / A.D. 1589. AETAT:. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Henryka Walezego z profilu, w małym kapeluszu z ozdobą z piór przypiętą broszą, z kolczykiem w uchu, w kaftanie z koronkowym kołnierzem i w płaszczu, z Orderem Świętego Michała na wstędze. U góry półkolem napis: HENRICUS VALESIUS zakończony kropką. U dołu sygnatura: I.I.REICHEL.F zakończona kropką

wzór
Brzeg (bok)Na boku napis: HENRYK WALEZY, SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA, rozdzielony gwiazdkami
Średnica

(w milimetrach)

45,00
PróbaAu 999,9/1000
Masa (w gramach)62,20
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 600
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.