Monitor Polski

M.P.2018.576

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 marca 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 72/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Energii

za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Woźniak Piotr Grzegorz, na wniosek Ministra Środowiska:

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój edukacji przyrodniczej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Plewka Wojciech Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Białczak Henryk, 4. Bieliński Zygmunt, 5. Dyjas Konrad, 6. Joachimiak Zbigniew Antoni, 7. Kopron Witold Jan, 8. Kuźmiński Jarosław, 9. Majewski Edward Jan, 10. Orman Andrzej Zdzisław, 11. Piotrowska Diana Anna, 12. Popczyk Bartłomiej Jan, 13. Rataj Bogusław Ludwik, 14. Szulc Aleksandra Anna, 15. Trzaska Zbigniew, 16. Woliński Lechosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz promowania polskiej muzyki myśliwskiej

17. Sibiga Maria Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kynologii

18. Tarnowski Wojciech,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Bandorowicz-Pikuła Joanna, 20. Bienias Jan, 21. Bilski Henryk, 22. Dobrzyń Agnieszka, 23. Kasprzak Andrzej Antoni, 24. Konopka Witold Adam, 25. Majczyński Henryk Piotr, 26. Piwocka Katarzyna, 27. Szczepanowska Joanna Bogumiła, 28. Waleszczyk Wioletta Joanna, 29. Węsierska Małgorzata Julita, 30. Więckowski Mariusz Roman, 31. Wilczyński Grzegorz Marek, 32. Wojda Urszula, 33. Wójcik Daniel Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Bernaś Tytus Stefan, 35. Dobrzyń Paweł, 36. Knapska Ewelina Anna, 37. Łukasiuk Katarzyna, 38. Radwańska Katarzyna Anna, 39. Włodarczyk Jakub Mateusz, 40. Włoga Dorota, 41. Wrzosek Antoni Kazimierz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Banach Henryk, 43. Wilkowski Szymon,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Andrearczyk Zygmunt, 45. Wilkowski Jerzy Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Trzaskowski Zbigniew Michał,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Kraśniewski Wiesław Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Szczepańska-Zillmann Małgorzata,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Szymański Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Kryściak Zdzisław Andrzej,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój samorządu terytorialnego w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Krystian Mariusz Tomasz,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój samorządu terytorialnego w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Serwotka Ireneusz,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Gulbierz Marek.