Monitor Polski

M.P.2018.590

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 114/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Kuliński Mieczysław Krzysztof, 2. Kurowski Janusz Stanisław, 3. Szylar Bogusław Antoni, 4. Zborowski Lech Emilian,

pośmiertnie

5. Chełkowski August Jan, 6. Pańko Walerian Janusz.