Monitor Polski

M.P.2018.540

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisarzy wyborczych

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się z dniem 3 kwietnia 2018 r. następujące osoby na komisarzy wyborczych:

Województwo dolnośląskie

1) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I:

Marcin Leon Sosiński;

2) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II:

Paulina Maria Dobrosz-Dzierżanowska;

3) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I:

Jakub Marcin Szmigiel;

4) Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II:

Michał Krzysztof Chudzik;

5) Komisarz Wyborczy w Legnicy:

Artur Janusz Waluk;

6) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I:

Dariusz Maciej Pająk;

7) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II:

Sebastian Kowalski;

Województwo kujawsko-pomorskie

8) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I:

Igor Dominik Zgoliński;

9) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy II:

Ryszard Owczarzak;

10) Komisarz Wyborczy w Toruniu I:

Kazimierz Edward Klugiewicz;

11) Komisarz Wyborczy w Toruniu II:

Tomasz Brzezicki;

12) Komisarz Wyborczy we Włocławku I:

Agata Barbara Pyrzyńska;

13) Komisarz Wyborczy we Włocławku II:

Piotr Kozubowicz;

Województwo lubelskie

14) Komisarz Wyborczy w Lublinie I:

Marcin Piotr Chałupka;

15) Komisarz Wyborczy w Lublinie II:

Agnieszka Maria Jurkowska-Chocyk;

16) Komisarz Wyborczy w Lublinie III:

Piotr Tadeusz Łaguna;

17) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV:

Krzysztof Marek Niezgoda;

18) Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej:

Jerzy Piotr Daniluk;

19) Komisarz Wyborczy w Chełmie:

Katarzyna Zawiślak;

20) Komisarz Wyborczy w Zamościu I:

Piotr Jan Szafrański;

21) Komisarz Wyborczy w Zamościu II:

Ewa Adamiak;

Województwo lubuskie

22) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze I:

Bogumił Hoszowski;

23) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II:

Robert Stefan Macholak;

24) Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim:

Robert Artur Mokrzecki;

Województwo łódzkie

25) Komisarz Wyborczy w Łodzi I:

Joanna Pieńkowska;

26) Komisarz Wyborczy w Łodzi II:

Katarzyna Marat;

27) Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim:

Marian Baliński;

28) Komisarz Wyborczy w Sieradzu I:

Agata Sobieszek-Krzywicka;

29) Komisarz Wyborczy w Sieradzu II:

Tomasz Rafał Kucharski;

30) Komisarz Wyborczy w Skierniewicach I:

Leszek Steć;

31) Komisarz Wyborczy w Skierniewicach II:

Mieczysław Humka;

Województwo małopolskie

32) Komisarz Wyborczy w Krakowie I:

Dagmara Anna Daniec-Cisło;

33) Komisarz Wyborczy w Krakowie II:

Wojciech Andrzej Makieła;

34) Komisarz Wyborczy w Krakowie III:

Bartłomiej Migda;

35) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu I:

Janusz Przepióra;

36) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II:

Piotr Borkowski;

37) Komisarz Wyborczy w Tarnowie I:

Katarzyna Joanna Tutaj;

38) Komisarz Wyborczy w Tarnowie II:

Przemysław Szpik;

Województwo mazowieckie

39) Komisarz Wyborczy w Warszawie I:

Rafał Sebastian Wagner;

40) Komisarz Wyborczy w Warszawie II:

Kinga Maria Hulak;

41) Komisarz Wyborczy w Warszawie III:

Joanna Monika Oliwa;

42) Komisarz Wyborczy w Ciechanowie I:

Mariusz Waldemar Królikowski;

43) Komisarz Wyborczy w Ciechanowie II:

Paweł Fabisiak;

44) Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I:

Tomasz Lucjan Deptuła;

45) Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II:

Krystyna Kołota;

46) Komisarz Wyborczy w Płocku I:

Edyta Zofia Dzielińska;

47) Komisarz Wyborczy w Płocku II:

Małgorzata Marta Walisiewicz;

48) Komisarz Wyborczy w Radomiu I:

Łukasz Bartłomiej Kluska;

49) Komisarz Wyborczy w Radomiu II:

Joanna Ćwil;

50) Komisarz Wyborczy w Siedlcach I:

Karol Pachnik;

51) Komisarz Wyborczy w Siedlcach II:

Konrad Mielcarek;

Województwo opolskie

52) Komisarz Wyborczy w Opolu I:

Cezary Obermajer;

53) Komisarz Wyborczy w Opolu II:

Joanna Elżbieta Maksymowicz-Szczepańska;

54) Komisarz Wyborczy w Opolu III:

Liliana Krukowska;

Województwo podkarpackie

55) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I:

Marcin Dudzik;

56) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie II:

Beata Bury;

57) Komisarz Wyborczy w Krośnie I:

Kamil Konrad Janiec;

58) Komisarz Wyborczy w Przemyślu:

Krzysztof Tryksza;

59) Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu:

Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan;

Województwo podlaskie

60) Komisarz Wyborczy w Białymstoku I:

Jacek Malinowski;

61) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II:

Jolanta Korwin-Piotrowska;

62) Komisarz Wyborczy w Łomży:

Jan Leszczewski;

Województwo pomorskie

63) Komisarz Wyborczy w Gdańsku I:

Marek Jasiński;

64) Komisarz Wyborczy w Gdańsku II:

Jakub Aleksandrowicz;

65) Komisarz Wyborczy w Słupsku I:

Marek Lagut;

66) Komisarz Wyborczy w Słupsku II:

Justyna Maria Celińska;

67) Komisarz Wyborczy w Słupsku III:

Tomasz Paweł Kowalczyk;

Województwo śląskie

68) Komisarz Wyborczy w Katowicach I:

Michał Jerzy Niedopytalski;

69) Komisarz Wyborczy w Katowicach II:

Jakob Maziarz;

70) Komisarz Wyborczy w Katowicach III:

Arkadiusz Cichocki;

71) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej I:

Ryszard Józef Brygier;

72) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej II:

Mariusz Henryk Grążawski;

73) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III:

Natalia Włoch-Kliś;

74) Komisarz Wyborczy w Częstochowie I:

Lidia Maria Dudek;

75) Komisarz Wyborczy w Częstochowie II:

Agnieszka Jadwiga Pieńkowska-Szekiel;

Województwo świętokrzyskie

76) Komisarz Wyborczy w Kielcach I:

Jan Klocek;

77) Komisarz Wyborczy w Kielcach II:

Rafał Adamczyk;

78) Komisarz Wyborczy w Kielcach III:

Elżbieta Katarzyna Frejowska;

79) Komisarz Wyborczy w Kielcach IV:

Piotr Świerczyński;

Województwo warmińsko-mazurskie

80) Komisarz Wyborczy w Olsztynie I:

Mariusz Stachowiak;

81) Komisarz Wyborczy w Olsztynie II:

Tomasz Konopko;

82) Komisarz Wyborczy w Olsztynie III:

Wioletta Rynkiewicz;

83) Komisarz Wyborczy w Elblągu I:

Piotr Wacław Żywicki;

84) Komisarz Wyborczy w Elblągu II:

Arkadiusz Zaczek;

Województwo wielkopolskie

85) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I:

Krzysztof Józefowicz;

86) Komisarz Wyborczy w Poznaniu II:

Rafał Kwaśnik;

87) Komisarz Wyborczy w Kaliszu I:

Anna Zofia Krysicka;

88) Komisarz Wyborczy w Kaliszu II:

Adam Jan Plichta;

89) Komisarz Wyborczy w Koninie I:

Michał Bolesław Jankowski;

90) Komisarz Wyborczy w Koninie II:

Paweł Bartosz Myśliński;

91) Komisarz Wyborczy w Lesznie:

Marcin Filip Czwojda;

92) Komisarz Wyborczy w Pile I:

Daniel Jurkiewicz;

93) Komisarz Wyborczy w Pile II:

Roma Dworzańska;

Województwo zachodniopomorskie

94) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I:

Jacek Krzysztof Szreder;

95) Komisarz Wyborczy w Szczecinie II:

Anna Sienkiewicz;

96) Komisarz Wyborczy w Koszalinie I:

Marek Mazur;

97) Komisarz Wyborczy w Koszalinie II:

Piotr Boguszewski;

98) Komisarz Wyborczy w Koszalinie III:

Marcin Jan Myszka.

§  2.  Komisarze wyborczy są powołani na okres 5 lat.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.