Official Gazette

Nadanie statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

M.P.2015.863 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Stawki opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2016.

M.P.2015.862 | obwieszczenie z dnia 2 września 2015 r. | Akt utracił moc

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

M.P.2015.861 | obwieszczenie z dnia 23 września 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.860 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.859 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.858 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.857 | postanowienie z dnia 30 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2015.856 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.855 | postanowienie z dnia 24 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.854 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.853 | postanowienie z dnia 23 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.852 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.851 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.850 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.849 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.848 | postanowienie z dnia 18 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.847 | postanowienie z dnia 18 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.845 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.844 | postanowienie z dnia 16 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2015.843 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.842 | postanowienie z dnia 11 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.841 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.840 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.839 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.838 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.837 | postanowienie z dnia 9 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.836 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2015.835 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2015.834 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.833 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2015.832 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2015.831 | postanowienie z dnia 1 czerwca 2015 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

M.P.2015.829 | postanowienie z dnia 21 września 2015 r. | Akt indywidualny

Wysokość maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2016.

M.P.2015.828 | obwieszczenie z dnia 11 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Janusza Mariana Palikota.

M.P.2015.826 | postanowienie z dnia 15 września 2015 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2015 r.

M.P.2015.825 | obwieszczenie z dnia 7 września 2015 r. | Akt utracił moc

Regulamin Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2015.823 | uchwała z dnia 15 września 2015 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2015.820 | obwieszczenie z dnia 3 września 2015 r. | Akt nienormatywny

Międzyresortowy Zespół do spraw przesiedleń i relokacji uchodźców.

M.P.2015.819 | zarządzenie z dnia 15 września 2015 r. | Akt utracił moc

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

M.P.2015.818 | komunikat z dnia 28 sierpnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Stawki opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

M.P.2015.817 | obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu do spraw Przygotowania Krajowego Ćwiczenia Systemu Obronnego pk. KRAJ-15.

M.P.2015.816 | zarządzenie z dnia 8 września 2015 r. | Akt utracił moc

Wysokość górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016.

M.P.2015.815 | obwieszczenie z dnia 11 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2015.813 | obwieszczenie z dnia 7 września 2015 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2015.812 | zarządzenie z dnia 8 września 2015 r. | Akt jednorazowy

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg Europa.

M.P.2015.808 | komunikat z dnia 24 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r.

M.P.2015.806 | obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.804 | obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.803 | obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2015 r.

M.P.2015.802 | obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2015.801 | postanowienie z dnia 28 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2015.800 | postanowienie z dnia 16 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.798 | postanowienie z dnia 28 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

M.P.2015.797 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

M.P.2015.796 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.

M.P.2015.795 | postanowienie z dnia 18 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

M.P.2015.793 | postanowienie z dnia 20 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady.

M.P.2015.792 | postanowienie z dnia 28 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.791 | postanowienie z dnia 28 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2015.790 | postanowienie z dnia 28 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2015.789 | postanowienie z dnia 22 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.788 | postanowienie z dnia 17 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2015.787 | postanowienie z dnia 16 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2015.786 | postanowienie z dnia 6 lipca 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2015.785 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

M.P.2015.784 | postanowienie z dnia 27 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2015.777 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2015.776 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Adama Mariusza Kwiatkowskiego.

M.P.2015.775 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Barbary Sadurskiej.

M.P.2015.774 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Marii Szczerskiego.

M.P.2015.773 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Macieja Jana Łopińskiego.

M.P.2015.772 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 2015 r. | Akt indywidualny