Official Gazette

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.389 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.388 | postanowienie z dnia 2 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.387 | postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.386 | postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.385 | postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

M.P.2012.382 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2012 r.

M.P.2012.381 | obwieszczenie z dnia 5 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2012 r.

M.P.2012.379 | obwieszczenie z dnia 28 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.378 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.377 | postanowienie z dnia 24 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.376 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.375 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.374 | postanowienie z dnia 22 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.373 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.372 | postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2012.371 | postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.370 | postanowienie z dnia 24 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.369 | postanowienie z dnia 23 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.368 | postanowienie z dnia 23 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.367 | postanowienie z dnia 23 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.366 | postanowienie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.365 | postanowienie z dnia 23 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.364 | postanowienie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.363 | postanowienie z dnia 21 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.362 | postanowienie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.361 | postanowienie z dnia 18 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.360 | postanowienie z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.359 | postanowienie z dnia 17 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.358 | postanowienie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2012.357 | obwieszczenie z dnia 23 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych.

M.P.2012.355 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Setna rocznica śmierci Bolesława Prusa (1847-1912).

M.P.2012.350 | uchwała z dnia 10 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

30. rocznica utworzenia Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność".

M.P.2012.346 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisko sędziego.

M.P.2012.345 | postanowienie z dnia 16 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2012.344 | postanowienie z dnia 3 maja 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2012.343 | postanowienie z dnia 3 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2012.342 | postanowienie z dnia 3 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2012.341 | postanowienie z dnia 3 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia nadbrygadiera.

M.P.2012.340 | postanowienie z dnia 3 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2011.

M.P.2012.339 | uchwała z dnia 8 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2012.338 | postanowienie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.337 | postanowienie z dnia 16 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.336 | postanowienie z dnia 14 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.335 | postanowienie z dnia 14 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.334 | postanowienie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.333 | postanowienie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.332 | postanowienie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.331 | postanowienie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.330 | postanowienie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.329 | postanowienie z dnia 9 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2012.323 | obwieszczenie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2012.321 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2012.320 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Pierwszy szacunek wartości produktu krajowego brutto w 2011 r.

M.P.2012.317 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2012-2017.

M.P.2012.316 | uchwała z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt indywidualny