Nadanie tytułu profesora.

Monitor Polski

M.P.2015.470

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.6.2015

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 oraz z 2015 r. poz. 249) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk biologicznych

1. dr hab. Małgorzata Jadwiga GRODZIŃSKA-JURCZAK

2. dr hab. Piotr Alfred KÖHLER

nauk ekonomicznych

3. dr hab. Tomasz Michał GRUSZECKI

nauk fizycznych

4. dr hab. Mariusz Piotr SADZIKOWSKI

nauk humanistycznych

5. dr hab. Marek Edward BRATUŃ

6. dr hab. Piotr Juliusz JAROSZYŃSKI

7. dr hab. Jerzy KAJETANOWICZ

8. dr hab. Honorata Cecylia KORPIKIEWICZ

nauk medycznych

9. dr hab. Alicja Teresa BORTKIEWICZ

10. dr hab. Marek Krzysztof DEDECJUS

11. dr hab. Grażyna Anna DUREK

12. dr hab. Jacek Jerzy GAJEK

13. dr hab. Beata Katarzyna KAWALA

14. dr hab. Artur Jacek MAMCARZ

15. dr hab. Alfred Antoni OWOC

16. dr hab. Sławomir Jan SNELA

nauk o kulturze fizycznej

17. dr hab. Leonard NOWAK

18. dr hab. Edward SAULICZ

nauk prawnych

19. dr hab. Marek Jacek SZYDŁO

nauk rolniczych

20. dr hab. Krystyna CYBULSKA

21. dr hab. Janusz Stanisław ORDA

nauk technicznych

22. dr hab. Marek Krzysztof GZIK

23. dr hab. Kazimierz Tadeusz KOSMOWSKI

24. dr hab. Gabriel Grzegorz KOST

25. dr hab. Władysław Tomasz KRYŁŁOWICZ

26. dr hab. Stanisław Tadeusz NAWRAT

27. dr hab. Tadeusz NIESZPOREK

28. dr hab. Dariusz Stefan OZIMINA

29. dr hab. Sławomir Alojzy SZYMANIEC

30. dr hab. Kazimierz Antoni TRYBALSKI

31. dr hab. Mirosław Leopold URBANIAK

nauk teologicznych

32. dr hab. ks. Wojciech CICHOSZ