Monitor Polski

M.P.2015.521

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2015 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2015 r. w stosunku do IV kwartału 2014 r. wyniósł 99,8 (ceny obniżyły się o 0,2%).