Art. 35. - Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.425 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 sierpnia 2021 r.
Art.  35. 

(uchylony).