Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2015.534

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT Nr 06/2015/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 14 lipca 2015 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,98
> 5 do 8,5 lat2,54
> 8,5 lat2,93
dolar australijskiAUD3,12
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,70
> 5 do 8,5 lat2,05
> 8,5 lat2,42
dolar nowozelandzkiNZD4,21
euro≤ 5 latEUR0,87
> 5 do 8,5 lat1,11
> 8,5 lat1,37
forint węgierskiHUF3,68
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,26
> 5 do 8,5 lat0,47
> 8,5 lat0,69
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,88
> 5 do 8,5 lat2,35
> 8,5 lat2,69
jen japoński≤ 5 latJPY1,00
> 5 do 8,5 lat1,10
> 8,5 lat1,20
korona czeska≤ 5 latCZK1,13
> 5 do 8,5 lat1,21
> 8,5 lat1,40
korona duńska≤ 5 latDKK0,78
> 5 do 8,5 lat1,04
> 8,5 lat1,27
korona norweskaNOK1,98
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,73
> 5 do 8,5 lat1,24
> 8,5 lat1,47
won koreańskiKRW3,11
złoty polskiPLN3,34