Official Gazette

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2012.163 | komunikat z dnia 13 marca 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2012.162 | postanowienie z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.158 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.157 | obwieszczenie z dnia 22 marca 2012 r. | Akt nienormatywny

Wyznaczenie Jednostki Krajowej Europolu.

M.P.2012.156 | uchwała z dnia 7 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

M.P.2012.155 | postanowienie z dnia 15 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2012.154 | obwieszczenie z dnia 14 marca 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2012-2017.

M.P.2012.149 | uchwała z dnia 5 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2011 r.

M.P.2012.148 | obwieszczenie z dnia 14 marca 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

M.P.2012.146 | zarządzenie z dnia 16 marca 2012 r. | Akt jednorazowy

Sytuacja w Republice Białoruś.

M.P.2012.144 | uchwała z dnia 2 marca 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.143 | postanowienie z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.142 | postanowienie z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.141 | postanowienie z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.140 | postanowienie z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.139 | postanowienie z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.138 | postanowienie z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.137 | postanowienie z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.136 | postanowienie z dnia 5 października 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.135 | postanowienie z dnia 3 października 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.134 | postanowienie z dnia 29 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zmieniona lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

M.P.2012.133 | komunikat z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2012-2017.

M.P.2012.132 | uchwała z dnia 1 marca 2012 r. | Akt indywidualny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego.

M.P.2012.130 | obwieszczenie z dnia 1 marca 2012 r. | Akt nienormatywny

Azerbejdżan-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Baku.2011.07.25.

M.P.2012.128 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2012.127 | obwieszczenie z dnia 28 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012-2017.

M.P.2012.125 | uchwała z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2011 r.

M.P.2012.124 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2012.121 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2012.120 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Zygmunta Krasińskiego w 200. rocznicę Jego urodzin.

M.P.2012.119 | uchwała z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie zastępcy Prokuratora Generalnego.

M.P.2012.116 | postanowienie z dnia 1 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie stopnia generała Służby Więziennej.

M.P.2012.115 | postanowienie z dnia 4 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 70. rocznicy powstania Armii Krajowej.

M.P.2012.114 | uchwała z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

M.P.2012.113 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

200. rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego.

M.P.2012.112 | uchwała z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.110 | obwieszczenie z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Niewyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza.

M.P.2012.109 | uchwała z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

M.P.2012.105 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Wietnam-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2011.07.06.

M.P.2012.103 | umowa międzynarodowa z dnia 6 lipca 2011 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2012.102 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2012.99 | obwieszczenie z dnia 21 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2011 r. i w drugim półroczu 2011 r.

M.P.2012.94 | obwieszczenie z dnia 17 lutego 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2012.86 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2012.82 | postanowienie z dnia 14 listopada 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.81 | postanowienie z dnia 27 września 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej.

M.P.2012.80 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.76 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2012.75 | postanowienie z dnia 12 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.2012.74 | postanowienie z dnia 29 listopada 2011 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.73 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2011 r. | Akt indywidualny