Monitor Polski

M.P.2015.519

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 maja 2015 r.
w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2014 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2014 r.
Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 5 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-5 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Twój Ruch (EwP 313)