Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.491

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 111/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali na Ukrainie:

za zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Derek Ireneusz Damian,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie oraz opiekę nad miejscami pamięci narodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Ciarkowski Piotr, obywatelka Ukrainy

za zasługi w rozwijaniu i popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność na rzecz społeczności polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Jermak Lesia.