Nadanie orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.495

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 115/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Leonowicz Jan,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za znaczący wkład w rozwój gospodarczy miasta i regionu, za osiągnięcia w promowaniu kultury

2. Uszok Piotr Czesław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy samorządowej na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i regionu, za osiągnięcia w promowaniu lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności

3. Fudali Adam,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie kryminologii, za osiągnięcia w promowaniu polskiej nauki w świecie, za wieloletnią działalność państwową i publiczną

4. Siemaszko Andrzej Bronisław,

za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie architektury, za zasługi w promowaniu proekologicznych rozwiązań w budownictwie

5. Stelmach Bolesław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności samorządowej, za osiągnięcia w pielęgnowaniu i promowaniu lokalnej historii i kultury:

6. Jarzyński Andrzej Stanisław, 7. Koszowski Franciszek, 8. Wierdak Bogusław Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy, za pielęgnowanie i krzewienie myśli i nauczania Jana Pawła II

9. Bednarkiewicz Ewa Małgorzata,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie języków i kultur wschodniosłowiańskich, za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

10. Przebinda Grzegorz Władysław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w realizacji współpracy kulturalnej i oświatowej z Ukrainą

11. Sierant Damian Kosma,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz organizacji i stowarzyszeń kombatanckich

12. Stanek Teresa Bożenna,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie europeistyki, za zasługi w działalności samorządowej

13. Szuszman Marek,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za osiągnięcia w pracy samorządowej

14. Zadora Edward,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

15. Stradomski Józef.