Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.489

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 108/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Ukrainy:

za wybitne zasługi w rozwijaniu i propagowaniu polskiej kultury w rejonie wschodniej Ukrainy, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Suchomłynow Lech Aleksy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju Harcerstwa Polskiego na Ukrainie

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Adamska Krystyna,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały na Ukrainie

za zasługi w integrowaniu społeczności polskiej na Ukrainie, za działalność na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. o. Lizun Władysław.