Monitor Polski

M.P.2015.510

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 157/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej, za osiągnięcia w pracy naukowej

1. Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta Maria,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

2. Filar Marian,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za działalność na rzecz przemian demokratycznych oraz dokumentowanie prawdy o najnowszej historii Polski

3. Kulesza Witold Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa

4. Chmaj Marek.