Wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r.

Monitor Polski

M.P.2015.523

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2014 r. w stosunku do 2013 r. wyniósł 94,1 (spadek cen o 5,9%).