Official Gazette

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Grada.

M.P.2012.502 | postanowienie z dnia 2 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2012.500 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2012.499 | postanowienie z dnia 22 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2012.498 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2012 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2012.497 | postanowienie z dnia 17 maja 2012 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.495 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2012.494 | postanowienie z dnia 25 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.493 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.492 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.491 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.490 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.489 | postanowienie z dnia 18 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.488 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

90. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski.

M.P.2012.487 | uchwała z dnia 5 lipca 2012 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012-2017.

M.P.2012.485 | uchwała z dnia 4 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku.

M.P.2012.482 | uchwała z dnia 2 lipca 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

M.P.2012.481 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2012 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za czerwiec 2012 r.

M.P.2012.478 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim.

M.P.2012.477 | obwieszczenie z dnia 2 lipca 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2012.476 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2011 r.

M.P.2012.475 | komunikat z dnia 23 kwietnia 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.474 | postanowienie z dnia 16 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.473 | postanowienie z dnia 17 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.472 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Średnia krajowa dochodów gmin i powiatów w 2011 r. przypadających na jednego mieszkańca.

M.P.2012.471 | obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2012.470 | obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2012 r. | Akt utracił moc

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2010 r.

M.P.2012.469 | obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2012.468 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.467 | postanowienie z dnia 13 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.466 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.465 | postanowienie z dnia 11 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2012.464 | postanowienie z dnia 10 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.463 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu odznaczeń.

M.P.2012.462 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.461 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.460 | postanowienie z dnia 4 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.459 | postanowienie z dnia 4 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Uczczenie pamięci Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

M.P.2012.452 | uchwała z dnia 15 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 75. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego.

M.P.2012.451 | uchwała z dnia 25 maja 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2012.450 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2012.449 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2012.448 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Objęcie z dniem 1 lipca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

M.P.2012.446 | uchwała z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Obchody 100-lecia urodzin ppłk. hm. Zygmunta Szadkowskiego (1912-1995).

M.P.2012.445 | uchwała z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

M.P.2012.444 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2012.443 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2012 r. | Akt obowiązujący

Wydana decyzja w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

M.P.2012.442 | komunikat z dnia 11 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Katar-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Warszawa.2011.10.20.

M.P.2012.440 | umowa międzynarodowa z dnia 20 października 2011 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.439 | postanowienie z dnia 28 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2012.438 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.437 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.436 | postanowienie z dnia 23 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów.

M.P.2012.435 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.434 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.433 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.432 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.431 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2012.430 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.428 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.427 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.426 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.425 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2012.424 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.423 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.422 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2012.421 | obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2012 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.420 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.419 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.418 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2012.417 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2012.416 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2012.415 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2011 r. | Akt indywidualny