Monitor Polski

M.P.2015.498

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 124/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy o roli II Korpusu Polskiego w wyzwalaniu Bolonii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Włoskiej:

1. Cavara Anastazja Helena, 2. Nawrot Żaneta, 3. Piotrowski Krzysztof, 4. Wojtaszczyk Danuta Anna,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej

5. Kulawiak Dorota, obywatele Republiki Włoskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Ambrico Mario, 7. Valli Massimo,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Casadio Enzo, 9. Martinelli Cristina, 10. Nowak Maurizio, 11. Pankiewicz Adalberto Wojtek, 12. Ravanelli Gabriele,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

13. Ambrico Francesco, 14. Cere' Davide, 15. Vernole Gianluca,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania wiedzy o roli II Korpusu Polskiego w wyzwalaniu Bolonii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Castellano Stefania, 17. Cavara Marco.