Monitor Polski

M.P.2015.496

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 122/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

obywatelka Królestwa Belgii

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Stabryła Elżbieta Teresa,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Belgii

za zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Jagiełło Maria Teresa,

obywatelka Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Dubicka Irene,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Republiki Dominikańskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-dominikańskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Vega Vega Gustavo Eduardo,

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego we Francji

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Rogowski Henri,

obywatel Republiki Portugalskiej

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwijania współpracy między Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Najwyższą Izbą Kontroli

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

6. Da Silva Caldeira Vitor Manuel,

obywatelka Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej, za popularyzowanie wiedzy o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Godmilow Joan,

obywatel Republiki Tunezyjskiej

za zasługi w ratowaniu życia obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej

MEDALEM

ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

8. Ben Salamia Mohamed Nabil,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały na Ukrainie

za wybitne zasługi w działalności na rzecz współpracy i zbliżenia polsko-ukraińskiego, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Rowicki Mirosław,

obywatele Ukrainy:

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej, za kultywowanie polskich tradycji narodowych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Pacan Bronisław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za popularyzowanie polskiej kultury muzycznej

11. Iwanowa Zofia,

za zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy kulturalnej, za działalność na rzecz kultywowania polskich tradycji narodowych:

12. Kost Beata, 13. Ostapenko Dmytro, 14. Petrovskyi Myron, 15. Popowicz Eleonora,

pośmiertnie

16. Wisłowski Adolf,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Holubets Orest.