Monitor Polski

M.P.2015.511

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o nadaniu orderu

Rej. 161/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi dla Polonii i Polaków za granicą, za działalność na rzecz edukacji środowisk polonijnych odznaczona zostaje obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ewa Maria Koch.