Monitor Polski

M.P.2015.482

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 maja 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509 i 694) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chojnicach;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sanoku.