Art. 56. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2072 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2020 r. do: 30 listopada 2021 r.
Art.  56. 

(uchylony).