Nadanie stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej.

Monitor Polski

M.P.2015.471

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

nr 112.14.2015

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 i 1351 oraz z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych nadaję stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

starszemu brygadierowi Józefowi GALICY.