Monitor Polski

M.P.2015.488

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lutego 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 54/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju urbanistyki i kształtowania ładu przestrzennego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

1. Wyganowski Stanisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa:

2. Kęska Roman, 3. Szydło Bronisław Zygmunt,

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju stosunków polsko-francuskich

4. Dembiński Andrzej Wawrzyniec,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

5. Kornasiewicz Alicja Józefa.