Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2015.474

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 maja 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509 i 694) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
2)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
5)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
6)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorlicach;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lipnie;
11)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
12)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;
13)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
14)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieliczce;
15)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu;
16)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.