Monitor Polski

M.P.2015.474

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 maja 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509 i 694) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorlicach;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lipnie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Suwałkach;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieliczce;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zgierzu.