Monitor Polski

M.P.2015.512

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 149/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za osiągnięcia artystyczne:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dąbrowska Ewa, 2. Wrońska Teresa Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Sierecki Piotr Wiktor,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Falana Dariusz Sławomir, 5. Kluge Ryszard, 6. Majewska Małgorzata, 7. Rzączyńska Joanna Judyta,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Wypijewski Jarosław Jerzy,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauk zootechnicznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Gąsior Robert Sławomir, 10. Hanczakowska Ewa, 11. Świątkiewicz Sylwester,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Kowalska Dorota Grażyna, 13. Pieszka Marek Paweł, 14. Szymczyk Beata Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Arczewska-Włosek Anna Teresa, 16. Natonek-Wiśniewska Małgorzata, 17. Piestrzyńska-Kajtoch Agata, 18. Radko Anna Halina, 19. Szyndler-Nędza Magdalena Anna, 20. Świątkiewicz Małgorzata,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz leśnictwa i ochrony przyrody:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Hilszczańska Dorota,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Głuch Grażyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Sowińska Alicja Teresa,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Anzel Donacjusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Knieć Wojciech,

za zasługi na rzecz ochrony przyrody, za popularyzowanie sportu wędkarskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Grunwald Krzysztof Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Hołubek Witold Zbigniew, 28. Jankowski Piotr Marian,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Chaber Anna Barbara, 30. Czajkowski Tomasz Piotr, 31. Kowalczyk Maria Anna, 32. Kowalski Łukasz Paweł, 33. Sawa Robert, 34. Zętar Joanna Luiza,

za zasługi na rzecz rozwoju i propagowania kultury muzycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Saba Stanisław Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Garbacz Joanna, 37. Kacprzak-Kamińska Małgorzata Jolanta, 38. Karwat Anna Maria, 39. Pędzisz Marta Barbara, 40. Szafran-Biały Joanna Elżbieta,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, za wkład w rozwój oświaty

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Andrzejewski Waldemar,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Zajkowski Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Januszkiewicz Leon,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Antczak Marek, 45. Czajka Tadeusz, 46. Gałęzka Tomasz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Suszyńska Margota Grażyna.