Monitor Polski

M.P.2015.526

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 maja 2015 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o sposobie wykonywania Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską, podpisanej w Soczi dnia 25 maja 2006 r., podpisanym w Moskwie dnia 28 listopada 2012 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 lutego 2013 r. zatwierdziła Protokół wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o sposobie wykonywania Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską, podpisanej dnia 25 maja 2006 r. 1 , podpisany w Moskwie dnia 28 listopada 2012 r.
Protokół wszedł w życie dnia 22 kwietnia 2013 r.
1 Tekst Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską, podpisanej w Soczi dnia 25 maja 2006 r., został ogłoszony w Dz. Urz. UE L 129 z 17.05.2007, str. 40.