Monitor Polski

M.P.2015.556

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2015 r.

Na podstawie art. 40d ust. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 i 689) ogłasza się, że wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków i odsetek za zwłokę, zewidencjonowanych na subkoncie, za I kwartał 2015 r. wynosi 101,22%.