Obsadzenie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

Monitor Polski

M.P.2015.529

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Na podstawie art. 368 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z utratą mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Sebastiana Dudy wybranego z listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego nr 4 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Edwarda Stanisława Czesaka, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.