Monitor Polski

M.P.2015.533

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) ogłasza się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, w pierwszym kwartale 2015 r., określoną w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWACH, BEZ WYPŁAT Z ZYSKU LUB NADWYŻKI BILANSOWEJ W SPÓŁDZIELNIACH, Z UWZGLĘDNIENIEM SFERY BUDŻETOWEJ BEZ DODATKOWYCH WYNAGRODZEŃ ROCZNYCH, BEZ POCZTY POLSKIEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ I TELEKOMUNIKACJA POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, W PIERWSZYM KWARTALE 2015 R.

Lp.WojewództwoPrzeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)
123
1dolnośląskie4 092,63
2kujawsko-pomorskie3 497,69
3lubelskie3 619,38
4lubuskie3 487,27
5łódzkie3 748,57
6małopolskie3 888,43
7mazowieckie5 156,30
8opolskie3 694,94
9podkarpackie3 462,58
10podlaskie3 541,33
11pomorskie4 138,73
12śląskie4 166,84
13świętokrzyskie3 530,19
14warmińsko-mazurskie3 441,49
15wielkopolskie3 716,17
16zachodniopomorskie3 722,18