Sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2014 r.

Monitor Polski

M.P.2015.554

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 maja 2015 r.
w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2014 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2014 r.
Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 73 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 69 partii politycznych, spośród których 30 było zobowiązanych do załączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. 28 partii politycznych załączyło opinie i raporty biegłego rewidenta, nie załączyły ich partie polityczne: Liga Polskich Rodzin (EwP 53) i Kongres Nowej Prawicy (EwP 307).

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-69 do komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1.
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231),
2.
Partia Zielonych (EwP 260),
3.
Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (EwP 287),
4.
Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 329).

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

Załącznik nr 2 Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Załącznik nr 3 Partia Demokratyczna - demokraci.pl (EwP 12)

Załącznik nr 4 Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Załącznik nr 5 Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

Załącznik nr 6 Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 7 Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Załącznik nr 8 Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

Załącznik nr 9 Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Załącznik nr 10 Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Załącznik nr 11 Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr 12 Forum Samorządowe (EwP 73)

Załącznik nr 13 Ruch Katolicko-Narodowy (EwP 76)

Załącznik nr 14 Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr 15 Porozumienie Polskie (EwP 90)

Załącznik nr 16 Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

Załącznik nr 17 Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 18 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 19 Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

Załącznik nr 20 Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)

Załącznik nr 21 Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

Załącznik nr 22 Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Załącznik nr 23 Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

Załącznik nr 24 Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

Załącznik nr 25 Polska Partia Narodowa (EwP 180)

Załącznik nr 26 Zieloni 2004 (EwP 182)

Załącznik nr 27 Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Załącznik nr 28 Stronnictwo Pracy (EwP 196)

Załącznik nr 29 Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

Załącznik nr 30 Polska Partia Pracy - Sierpień 80 (EwP 211)

Załącznik nr 31 Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

Załącznik nr 32 Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (EwP 213)

Załącznik nr 33 Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

Załącznik nr 34 Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

Załącznik nr 35 Unia Lewicy (EwP 227)

Załącznik nr 36 Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

Załącznik nr 37 Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

Załącznik nr 38 Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

Załącznik nr 39 Związek Słowiański (EwP 253)

Załącznik nr 40 Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

Załącznik nr 41 Partia Kobiet (EwP 259)

Załącznik nr 42 Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

Załącznik nr 43 Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Załącznik nr 44 Stronnictwo "Piast" (EwP 277)

Załącznik nr 45 Polska Lewica (EwP 279)

Załącznik nr 46 Elektorat (EwP 281)

Załącznik nr 47 Partia Regionów (EwP 286)

Załącznik nr 48 Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska (EwP 293)

Załącznik nr 49 Polska Patriotyczna (EwP 296)

Załącznik nr 50 Samoobrona (EwP 298)

Załącznik nr 51 Lepsza Polska (EwP 302)

Załącznik nr 52 Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)

Załącznik nr 53 Polska Jest Najważniejsza (EwP 309)

Załącznik nr 54 Partia Rozwoju (EwP 310)

Załącznik nr 55 Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik nr 56 Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)

Załącznik nr 57 Polska Partia Imperium Słowiańskiego "Razem" (EwP 318)

Załącznik nr 58 Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)

Załącznik nr 59 Samoobrona Odrodzenie (EwP 321)

Załącznik nr 60 Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)

Załącznik nr 61 Partia Emerytów Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 325)

Załącznik nr 62 Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP (EwP 327)

Załącznik nr 63 Polska Partia Piratów (EwP 328)

Załącznik nr 64 Polskie Stronnictwo Demokratyczne (EwP 330)

Załącznik nr 65 Tak dla Polski (EwP 331)

Załącznik nr 66 Polska Razem Jarosława Gowina (EwP 333)

Załącznik nr 67 Partia Libertariańska (EwP 334)

Załącznik nr 68 Wspólnota (EwP 335)

Załącznik nr 69 Ruch Sprawiedliwości Społecznej (EwP 336)

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Partia Demokratyczna - demokraci.pl (EwP 12)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Unia Polityki Realnej (EwP 23)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Unia Pracy (EwP 62)

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Forum Samorządowe (EwP 73)

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Ruch Katolicko-Narodowy (EwP 76)

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

ZAŁĄCZNIK Nr  15

Porozumienie Polskie (EwP 90)

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

ZAŁĄCZNIK Nr  17

Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

ZAŁĄCZNIK Nr  18

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

ZAŁĄCZNIK Nr  19

Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

ZAŁĄCZNIK Nr  20

Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)

ZAŁĄCZNIK Nr  21

Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

ZAŁĄCZNIK Nr  22

Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

ZAŁĄCZNIK Nr  23

Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

ZAŁĄCZNIK Nr  24

Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

ZAŁĄCZNIK Nr  25

Polska Partia Narodowa (EwP 180)

ZAŁĄCZNIK Nr  26

Zieloni 2004 (EwP 182)

ZAŁĄCZNIK Nr  27

Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

ZAŁĄCZNIK Nr  28

Stronnictwo Pracy (EwP 196)

ZAŁĄCZNIK Nr  29

Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

ZAŁĄCZNIK Nr  30

Polska Partia Pracy - Sierpień 80 (EwP 211)

ZAŁĄCZNIK Nr  31

Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

ZAŁĄCZNIK Nr  32

Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (EwP 213)

ZAŁĄCZNIK Nr  33

Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

ZAŁĄCZNIK Nr  34

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

ZAŁĄCZNIK Nr  35

Unia Lewicy (EwP 227)

ZAŁĄCZNIK Nr  36

Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

ZAŁĄCZNIK Nr  37

Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

ZAŁĄCZNIK Nr  38

Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

ZAŁĄCZNIK Nr  39

Związek Słowiański (EwP 253)

ZAŁĄCZNIK Nr  40

Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

ZAŁĄCZNIK Nr  41

Partia Kobiet (EwP 259)

ZAŁĄCZNIK Nr  42

Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

ZAŁĄCZNIK Nr  43

Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

ZAŁĄCZNIK Nr  44

Stronnictwo "Piast" (EwP 277)

ZAŁĄCZNIK Nr  45

Polska Lewica (EwP 279)

ZAŁĄCZNIK Nr  46

Elektorat (EwP 281)

ZAŁĄCZNIK Nr  47

Partia Regionów (EwP 286)

ZAŁĄCZNIK Nr  48

Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska (EwP 293)

ZAŁĄCZNIK Nr  49

Polska Patriotyczna (EwP 296)

ZAŁĄCZNIK Nr  50

Samoobrona (EwP 298)

ZAŁĄCZNIK Nr  51

Lepsza Polska (EwP 302)

ZAŁĄCZNIK Nr  52

Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)

ZAŁĄCZNIK Nr  53

Polska Jest Najważniejsza (EwP 309)

ZAŁĄCZNIK Nr  54

Partia Rozwoju (EwP 310)

ZAŁĄCZNIK Nr  55

Twój Ruch (EwP 313)

ZAŁĄCZNIK Nr  56

Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)

ZAŁĄCZNIK Nr  57

Polska Partia Imperium Słowiańskiego "Razem" (EwP 318)

ZAŁĄCZNIK Nr  58

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)

ZAŁĄCZNIK Nr  59

Samoobrona Odrodzenie (EwP 321)

ZAŁĄCZNIK Nr  60

Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)

ZAŁĄCZNIK Nr  61

Partia Emerytów Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 325)

ZAŁĄCZNIK Nr  62

Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP (EwP 327)

ZAŁĄCZNIK Nr  63

Polska Partia Piratów (EwP 328)

ZAŁĄCZNIK Nr  64

Polskie Stronnictwo Demokratyczne (EwP 330)

ZAŁĄCZNIK Nr  65

Tak dla Polski (EwP 331)

ZAŁĄCZNIK Nr  66

Polska Razem Jarosława Gowina (EwP 333)

ZAŁĄCZNIK Nr  67

Partia Libertariańska (EwP 334)

ZAŁĄCZNIK Nr  68

Wspólnota (EwP 335)

ZAŁĄCZNIK Nr  69

Ruch Sprawiedliwości Społecznej (EwP 336)