Monitor Polski

M.P.2015.503

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
o nadaniu orderów

Rej. 141/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

w uznaniu wybitnych zasług w działalności państwowej, publicznej i społecznej

1. Komołowski Longin,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego oraz osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za opracowanie i zastosowanie innowacyjnych metod w kardiochirurgii dziecięcej

2. Skalski Janusz,

za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz działalności na rzecz integracji Polski z Unią Europejską

3. Sołtysiński Stanisław Jerzy,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu

4. Herbst Irena,

za wybitne zasługi dla ochrony zdrowia i rehabilitacji, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej

5. Leszczyński Ryszard Edward,

za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej, za zasługi dla rozwoju sztuki baletowej obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Niderlandów

6. Pastor Krzysztof,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie teatrologii, za zasługi dla kultury polskiej

7. Taborski Roman Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej, za popularyzowanie polskiej muzyki w świecie:

8. Anderszewski Piotr, 9. Jopek-Kydryńska Anna Maria,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i upowszechniania dziedzictwa narodowego Polski

10. Butkiewicz Zenon,

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury, za przywracanie pamięci o historii i tradycji społeczności żydowskiej w Polsce

11. Dąbrowski Witold Tadeusz,

za wybitne zasługi dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego, za osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu

12. Działoszyński Marek Dariusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii i Polaków za granicą, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

13. Frączek Mariusz, 14. Karwowski Jerzy, 15. Socha Aleksander Michał, 16. Śladecki Dariusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa, za osiągnięcia w popularyzowaniu wiedzy o historii oręża

17. Matuszewski Roman,

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa

18. Parell Lech Tomasz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa i falerystyki

19. Prokopczuk-Runowska Izabela Ewa.