Monitor Polski

M.P.2015.539

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 11 czerwca 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509 i 694) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
2) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zamościu;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;
10) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łęczycy;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oławie;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płocku;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku;
17) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku;
18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sokółce;
19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu;
20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich;
21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.