Wydane decyzje w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego.

Monitor Polski

M.P.2015.516

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 czerwca 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 21 maja 2015 r.
o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226) ogłasza się, co następuje:
Minister Gospodarki wydał decyzje o nadaniu statusu centrum badawczo-rozwojowego następującym przedsiębiorcom:
1)
w dniu 7 kwietnia 2015 r. - EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Tczewie;
2)
w dniu 15 kwietnia 2015 r. - Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu "IZI-PROJEKT" Izabella Janus sp. j. z siedzibą w Piekarach Śląskich;
3)
w dniu 29 kwietnia 2015 r. - Advanced Technologies Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).