Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.506

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 136/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bronikowska Izabella, 2. Cichocki Adam, 3. Ciężki Lech Jan, 4. Jezior Weronika Maria, 5. Jędruszewski Zbigniew, 6. Karykowska Wiesława, 7. Krzyżanowski Józef Marian, 8. Kucharzewski Stefan Julian, 9. Nowak Bernard, 10. Opozda Piotr Wiesław, 11. Sola Aleksander, 12. Splewiński Marek, 13. Strzałkowska Maria Elżbieta, 14. Truskolaska Anna.