Monitor Polski

M.P.2015.505

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 131/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Gawryszewski Jacek, 2. Jawor Adam Błażej, 3. Milczanowski Andrzej Stanisław, 4. Niemczyk Piotr Franciszek, 5. Nowek Zbigniew Włodzimierz, 6. Piekarski Grzegorz Aleksander, 7. Raduchowski-Brochwicz Wojciech Michał, 8. Sienkiewicz Bartłomiej Henryk, 9. Stręk Michał Jan,

pośmiertnie

10. Kozłowski Krzysztof Jan, 11. Miodowicz Konstanty Bronisław.