Setna rocznica urodzin Księdza Jana Twardowskiego.

Monitor Polski

M.P.2015.475

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 maja 2015 r.
w setną rocznicę urodzin Księdza Jana Twardowskiego

1 czerwca 2015 r. upłynie sto lat od urodzin Księdza Prałata Jana Twardowskiego, wybitnego, lirycznego poety religijnego.

Był synem warszawskiego kolejarza, absolwentem warszawskiego gimnazjum im. Tadeusza Czackiego, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, w 1947 r. ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, w 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był katechetą, rektorem kościoła sióstr wizytek w Warszawie, wykładowcą w warszawskim seminarium. Całe życie Księdza Jana Twardowskiego wiązało się ze stolicą; tu również został po śmierci w 2006 r. pochowany w Świątyni Opatrzności Bożej w Panteonie Wielkich Polaków.

Jego wiersze zyskały wielką popularność. Uczył mądrej życzliwości - "śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą" - i pokory: "Być nie zauważonym by spotkać się z Tobą". Pisał: "wdzięczność jest najbardziej religijnym uczuciem", a także: "Tylko ten, kto trwa w miłości Boga, jest spokojny". Uczył wiary i patriotyzmu; uczył liryką i swoim przykładem.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w setną rocznicę urodzin honoruje pamięć Księdza Prałata Jana Twardowskiego. Senat zwraca się do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów z apelem o upowszechnianie twórczości Księdza Prałata Jana Twardowskiego. Niech pogodna, nieraz żartobliwa, życzliwa i mądra liryka warszawskiego kapłana stanie się jednym ze źródeł dumy z narodowej, polskiej kultury.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".