Monitor Polski

M.P.2015.501

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 140/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Czeskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy regionalnej i transgranicznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Birke Jan, 2. Franc Lubomir,

za zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy regionalnej i transgranicznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kocián Miroslav,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz polskich środowisk kombatanckich w Kanadzie

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Kulczycki Jerzy Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za kultywowanie polskich tradycji narodowych i popularyzowanie języka polskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Zadarnowska Ewa Ligia,

za zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy gospodarczej, za działalność na rzecz środowiska polonijnego w Kanadzie

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Ferensowicz Paweł Kazimierz, 7. Korwin-Szymanowski Michał Józef,

obywatele Kanady:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-kanadyjskiej współpracy uczelnianej, za popularyzowanie polskiej kultury i języka polskiego

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Sokoloski Richard Allan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz polskich środowisk kombatanckich w Kanadzie

9. Ruta Andrzej Marian Franciszek,

za zasługi w promowaniu spraw Polski:

10. Simpson Jeffrey, 11. Wells Paul,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Borowska-Baker Irena,

obywatelka Kanady i Republiki Austrii

za zasługi w działalności polonijnej, za promowanie polskiej kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Rydel Katherine, obywatele Ukrainy:

za zasługi w promowaniu polskiej kultury na Zakarpaciu, za działalność na rzecz polskiego środowiska medycznego na Ukrainie

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Wakarowa Halina,

za zasługi w promowaniu polskiej kultury i nauki na Zakarpaciu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Fedorczuk Ludmiła, 16. Śniegurski Aleksander.