Monitor Polski

M.P.2015.548

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 9 czerwca 2015 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, ze zm.) obwieszcza się, co następuje:
W wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione dwa stanowiska oficerskie prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej.