Monitor Polski

M.P.2015.473

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
o mianowaniu na stopień generała brygady

nr 112.6.2015

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1106 i 1822), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienionego funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianuję na stopień generała brygady

pułkownika Piotra Jaromira PYTLA.