Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.509

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 137/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Ciastek Tomasz Stanisław, 2. Daszkiewicz Bogusław, 3. Fenrych Włodzimierz Stanisław, 4. Gęgotek Adam, 5. Graboś Adolf Michał, 6. Kasperek Oskar Adam, 7. Kręciewski Jan, 8. Krystian Eugeniusz, 9. Kwiatkowski Andrzej Józef, 10. Mierzejewski Henryk Józef, 11. Oleksiak Stanisław Julian, 12. Papierz Andrzej, 13. Pawlak Marek Stanisław, 14. Runowski Andrzej Jan, 15. Stefaniak Henryk, 16. Szelka Jan, 17. Szpindor Władysław, 18. Szymański Benedykt, 19. Turski Robert, 20. Ziobro Kazimierz Bronisław,

pośmiertnie

21. Gaj Aleksander.