Law Journal

Stawki wsparcia specjalnego za 2012 r.

Dz.U.2012.1339 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrażenie zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012.

Dz.U.2012.1353 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 r.

Dz.U.2012.1381 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym.

Dz.U.2012.1341 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym.

Dz.U.2012.1344 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dz.U.2012.1382 | rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 4/12.

Dz.U.2012.1365 | wyrok z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.

Dz.U.2012.1369 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Brazylia-Polska. Umowa o przekazywaniu osób skazanych. Brasilia.2012.11.26.

Dz.U.2018.1988 | umowa międzynarodowa z dnia 26 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Prawo pocztowe.

Dz.U.2020.1041 t.j. | ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2012 r.

Dz.U.2012.1308 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności cukrowej za 2012 r.

Dz.U.2012.1306 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności do pomidorów za 2012 r.

Dz.U.2012.1312 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności niezwiązanej do skrobi za 2012 r.

Dz.U.2012.1307 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu za 2012 r.

Dz.U.2012.1310 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Stawki płatności uzupełniających za 2012 r.

Dz.U.2012.1309 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2012 r.

Dz.U.2012.1311 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2012.1362 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dz.U.2012.1459 | ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego.

Dz.U.2012.1544 | ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Dz.U.2013.70 | ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Centralna Ewidencja Badań Klinicznych w zakresie badanych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dz.U.2012.1363 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Nadanie osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej" z siedzibą w Lublinie.

Dz.U.2012.1375 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu św. Jana Pawła II w Katowicach.

Dz.U.2012.1374 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt nieoceniany

Nadanie osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi.

Dz.U.2012.1377 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt indywidualny

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Dz.U.2012.1358 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Kazimierzy Wielkiej w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2012.1276 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 3/12 .

Dz.U.2012.1327 | wyrok z dnia 20 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 34/09.

Dz.U.2012.1328 | wyrok z dnia 20 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego.

Dz.U.2012.1326 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego.

Dz.U.2012.1320 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

Dz.U.2012.1390 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Minimalna zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym.

Dz.U.2012.1336 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.

Dz.U.2021.243 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Termin zamknięcia rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich.

Dz.U.2012.1354 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Redukcja niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Dz.U.2012.1342 | ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Dz.U.2012.1263 | rozporządzenie z dnia 16 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dokumentach paszportowych.

Dz.U.2012.1415 | ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego.

Dz.U.2012.1414 | ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.1513 | ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2012.1445 | ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Określenie limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2013 r. na rzecz obrony państwa.

Dz.U.2012.1379 | rozporządzenie z dnia 15 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Inspekcje i audyty oraz certyfikaty statku morskiego.

Dz.U.2012.1313 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2012.1272 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Warunki techniczne parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Dz.U.2012.1293 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2012 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 2/12.

Dz.U.2012.1285 | wyrok z dnia 13 listopada 2012 r. | Akt jednorazowy

Wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2012/2013.

Dz.U.2012.1280 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Dz.U.2012.1297 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dz.U.2012.1299 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 2012 r. | Akt utracił moc

Nasiennictwo.

Dz.U.2021.129 t.j. | ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący