Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.830

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1085, z 2015 r. poz. 688 oraz z 2016 r. poz. 582) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ODMIANY KUKURYDZY MON 810, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

1. Aliacan BT

2. Anjou 277 YG

3. Anjou 285 BT

4. Anjou387YG

5. AntissYG

6. Aristis BT

7. Asteri YG

8. Asturial BT

9. Atall YG

10. Avirro YG

11. AzemaYG

12. Bacila

13. Beles Sur

14. Benazir YG

15. Benji YG

16. Berdun YG

17. Bergxxon YG

18. Bolea YG

19. Bolsa

20. Campero BT

21. Carella YG

22. Carleta YG

23. Chacan YG

24. Codisco YG

25. Consuelo YG

26. Coretta YG

27. Coxximo YG

28. Crazi YG

29. Cuartal BT

30. DK 513

31. DKC2950YG

32. DKC2961 YG

33. DKC3350 YG

34. DKC3421YG

35. DKC3477 YG

36. DKC3512 YG

37. DKC3872YG

38. DKC3946YG

39. DKC4251YG

40. DKC4373YG

41. DKC4442YG

42. DKC4491 YG

43. DKC4557YG

44. DKC4591 YG

45. DKC4627YG

46. DKC4687YG

47. DKC4740YG

48. DKC4779YG

49. DKC4796YG

50. DKC4890 YG

51. DKC4968YG

52. DKC5018YG

53. DKC5032YG

54. DKC5051YG

55. DKC5175 YG

56. DKC5277 YG

57. DKC5320

58. DKC5502 YG

59. DKC5543YG

60. DKC5590 YG

61. DKC5671YG

62. DKC5740YG

63. DKC5784YG

64. DKC6041YG

65. DKC6090 YG

66. DKC6125YG

67. DKC6364YG

68. DKC6419YG

69. DKC6451YG

70. DKC6531YG

71. DKC6550

72. DKC6575

73. DKC6631YG

74. DKC6667YG

75. DKC6678YG

76. DKC6718YG

77. DKC6729YG

78. DKC6844YG

79. DKC6877YG

80. Ebony YG

81. EG5411KDDZ

82. EG6104KDDZ

83. EG6510KDDZ

84. EH6206KDDZ

85. EL6515KDDZ

86. Elba YG

87. Elgina

88. ES Archipel YG

89. ES Bama YG

90. ES CajouYG

91. ES Cocarde YG

92. ES Dalia YG

93. ES Imperial YG

94. ES Limes YG

95. ES Manade YG

96. ES Mayoral YG

97. ES Motocross YG

98. ES Paolis YG

99. ES Radiant YG

100. ES Zodiac YG

101. Esquadrille YG

102. Estrada

103. Eurostar YG

104. Evolia YG

105. Foggia

106. Friedrixx YG

107. Galexx YG

108. Gambier BT

109. Helen BT

110. Hexxer YG

111. Jaral BT

112. Kaifus YG

113. Kalendula YG

114. Kalfas YG

115. Kameos

116. Kaper YG

117. Karas YG

118. Karter YG

119. Kayras YG

120. Klimt YG

121. Koffi YG

122. Kolumnas YG

123. Kompromis YG

124. Kontras YG

125. Korreos YG

126. Kotoxx

127. Koxx YG

128. Koxxma

129. Krabas YG

130. Kuratus

131. Kvalitas YG

132. KWS 6471 YG

133. KWS Kendras YG

134. KXA5491

135. Lampard YG

136. Lazixx

137. Lesaka YG

138. Lévina

139. LG2447BT

140. LG30395YG

141. LG30490YG

142. LG30607YG

143. LG30617 YG

144. LG30690YG

145. LG30707YG

146. LG30712 YG

147. LG3233 YG

148. LG3330YG

149. LG3355YG

150. LG3363YG

151. LG3385YG

152. LG3410YG

153. LG3475YG

154. LG3540 YG

155. LG3711 YG

156. Luson BT

157. Lynxx YG

158. Maggi YG

159. MAS 29YG

160. MAS 34YG

161. MAS 45YG

162. MAS 50YG

163. MAS 52YG

164. MAS 57YG

165. MAS 58YG

166. MAS 60YG

167. MAS 62YG

168. MAS 65YG

169. Miloxan YG

170. Monumental YG

171. NE6284KDDZ

172. Nexxos YG

173. Novelis

174. Nystar YG

175. Olimpica

176. Oxxygen YG

177. P0216Y

178. P0222Y

179. P0725Y

180. P0837Y

181. P0933Y

182. P1223Y

183. P1535Y

184. P1547Y

185. P1570Y

186. P1574Y

187. P1758Y

188. P1921Y

189. P8000Y

190. P9000Y

191. P9400Y

192. P9494Y

193. Phileaxx YG

194. Plácido YG

195. Poboa YG

196. Poncho YG

197. PR31D21

198. PR31D61

199. PR31N28

200. PR31P43

201. PR32D80

202. PR32G49

203. PR32K62

204. PR32P27

205. PR32R43

206. PR32T86

207. PR32W04

208. PR33B51

209. PR33D48

210. PR33P67

211. PR33P80

212. PR33T60

213. PR33W86

214. PR33Y72

215. PR34A27

216. PR34N23

217. PR34N44

218. PR34P86

219. PR35A56

220. PR35F39

221. PR35P13

222. PR35T11

223. PR35Y69

224. PR36B09

225. PR36D81

226. PR36G13

227. PR36K64

228. PR36R11

229. PR36V56

230. PR36V78

231. PR37D22

232. PR37F81

233. PR37K93

234. PR37N02

235. PR37Y20

236. PR38A25

237. PR38A76

238. PR38B43

239. PR38F71

240. PR38N91

241. PR38V11

242. PR38V34

243. PR39D24

244. PR39D82

245. PR39F56

246. PR39T47

247. PR39V17

248. Prisio YG

249. Protect

250. Reboxx YG

251. Remixx

252. Riglos BT

253. Rixxer YG

254. Rocco YG

255. Roxxane YG

256. Roxxy YG

257. Rugbyxx YG

258. Seiddi YG

259. SF1035T

260. SF1036T

261. SF1112T

262. SF4701T

263. Shexxpir YG

264. Shopy YG

265. Tabala YG

266. Talca YG

267. Taxxoa YG

268. Texxan

269. Texxel YG

270. Tixxus YG

271. Tonic YG

272. Tramway

273. Tyrexx YG

274. Ulyxxe YG

275. Vaxxem

276. Venici YG

277. Vivani YG

278. Yogi YG

279. Zoom YG

280. 54YG

281. 69YG