Professional association acts

Zmiana planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016.

Radc.2016.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej.

Radc.2016.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.10.5 | uchwała z dnia 5 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Zaopiniowanie koncepcji zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich.

KAAUM.2016.10.5 | uchwała z dnia 5 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Regulamin powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.10.4 | decyzja z dnia 4 października 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.10.2 | uchwała z dnia 2 października 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.10.2 | uchwała z dnia 2 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Podział zadań pomiędzy Prezesem, Wiceprezesami oraz innymi członkami Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2016.9.30 | uchwała z dnia 30 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Lekarz.2016.9.30 | stanowisko z dnia 30 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2017.

Lekarz.2016.9.30 | uchwała z dnia 30 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakup systemu do tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Lekarz.2016.9.30 | uchwała z dnia 30 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Lekarz.2016.9.30 | uchwała z dnia 30 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.9.30 | uchwała z dnia 30 września 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.9.27 | uchwała z dnia 27 września 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.9.27 | uchwała z dnia 27 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. ewidencji.

Rewid.2016.9.27 | uchwała z dnia 27 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji do opiniowania aktów prawnych.

Rewid.2016.9.26 | uchwała z dnia 26 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Potwierdzenie przyznania "Medalu im. prof. Bronisława Koskowskiego".

Aptek.2016.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Potwierdzenie przyznania tytułu "Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego".

Aptek.2016.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie wyróżnienia "Mecenasa Samorządu Aptekarskiego".

Aptek.2016.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Propozycja dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2017 w zakresie przewidzianym dla Akademii.

PAN.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Współorganizacja Zgromadzenia Generalnego CFE w Warszawie w dniach 22-23 września 2016 roku.

Podat.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii.

PAN.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2016.

PAN.2016.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2016.9.16 | opinia z dnia 16 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Minimum kadrowe na profilu praktycznym.

KRPSZ.2016.9.16 | uchwała z dnia 16 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki.

Sędz.2016.9.16 | opinia z dnia 16 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Sędz.2016.9.16 | opinia z dnia 16 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.9.16 | opinia z dnia 16 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Przedstawione do pre-konsultacji materiały dotyczące postępowania grupowego w modelu opt-out.

Sędz.2016.9.16 | opinia z dnia 16 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Reklama leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety.

Lekarz.2016.9.16 | stanowisko z dnia 16 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputerów.

Lekarz.2016.9.16 | uchwała z dnia 16 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.9.16 | uchwała z dnia 16 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie limitów kosztów rozmów telefonicznych w sprawach samorządu lekarskiego.

Lekarz.2016.9.16 | uchwała z dnia 16 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sędz.2016.9.15 | opinia z dnia 15 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Sędz.2016.9.15 | opinia z dnia 15 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

Sędz.2016.9.15 | opinia z dnia 15 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.9.15 | opinia z dnia 15 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.9.15 | opinia z dnia 15 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.9.15 | opinia z dnia 15 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.9.15 | opinia z dnia 15 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatrudnianie sędziów w stanie spoczynku przez Rzecznika Praw Dziecka.

Sędz.2016.9.15 | stanowisko z dnia 15 września 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Regulamin powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii.

PAN.2016.9.12 | decyzja z dnia 12 września 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór lekarza dentysty Leszka Dudzińskiego na stanowisko funkcyjne wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2016.9.12 | obwieszczenie z dnia 12 września 2016 r. | Akt nieoceniany