Professional association acts

Zatwierdzenie sprawozdania Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

Radc.2016.11.3 | uchwała z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania Wyższej Komisji Rewizyjnej

Radc.2016.11.3 | uchwała z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 13/ZP/2016.

PAN.2016.11.3 | zarządzenie z dnia 3 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku.

PAN.2016.11.2 | decyzja z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.11.2 | decyzja z dnia 2 listopada 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kapituły konkursu "Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych".

PAN.2016.10.28 | decyzja z dnia 28 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Funkcjonowanie szpitali klinicznych.

KAAUM.2016.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie "Regulaminu finansowania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych".

KAAUM.2016.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok akademicki 2016/2017.

KAAUM.2016.10.27 | uchwała z dnia 27 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Uchwalenie "Regulaminu działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych ".

KAAUM.2016.10.26 | uchwała z dnia 26 października 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Opracowanie zmian Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych.

Podat.2016.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Opracowanie zmian Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych.

Podat.2016.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Przesunięcie w ramach przyjętego planu przychodów i wydatków KIDP na rok 2016.

Podat.2016.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór Przewodniczącego Zespołu do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego.

Podat.2016.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na udział firmy komercyjnej w konferencji organizowanej przez Śląski Oddział KIDP.

Podat.2016.10.25 | stanowisko z dnia 25 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na udział firmy komercyjnej w szkoleniu oraz konferencji organizowanej przez Śląski Oddział KIDP.

Podat.2016.10.25 | stanowisko z dnia 25 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na udział firmy komercyjnej w szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Opolski Oddział KIDP.

Podat.2016.10.25 | stanowisko z dnia 25 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Zlecenie przeprowadzenia postępowania dowodowego na podstawie art. 87 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podat.2016.10.25 | uchwała z dnia 25 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2016.10.24 | zarządzenie z dnia 24 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.

PAN.2016.10.19 | decyzja z dnia 19 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2016.10.18 | zarządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.

PAN.2016.10.17 | decyzja z dnia 17 października 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.10.15 | uchwała z dnia 15 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Sędz.2016.10.14 | opinia z dnia 14 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2016.10.14 | opinia z dnia 14 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2016.10.14 | opinia z dnia 14 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.10.14 | opinia z dnia 14 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Lekarz.2016.10.14 | stanowisko z dnia 14 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2016.10.14 | uchwała z dnia 14 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy z Wolters Kluwer Polska S.A. dotyczącej zakupienia dostępu do programu LEX Sigma.

Lekarz.2016.10.14 | uchwała z dnia 14 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie regulaminu konkursu "Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych".

PAN.2016.10.14 | decyzja z dnia 14 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2016.10.13 | opinia z dnia 13 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Sędz.2016.10.13 | opinia z dnia 13 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Publiczne wypowiedzi sędziów.

Sędz.2016.10.13 | stanowisko z dnia 13 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.10.13 | opinia z dnia 13 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk sejmowy nr 887).

Sędz.2016.10.13 | opinia z dnia 13 października 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.10.11 | uchwała z dnia 11 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2017.

Radc.2016.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2016 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie Krajowej Rady Radców Prawnych IX kadencji.

Radc.2016.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2016 r. | Akt nieoceniany