Official Gazette

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

M.P.2017.404 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2017 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.402 | obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r.

M.P.2017.401 | komunikat z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie na stopień generała brygady.

M.P.2017.400 | postanowienie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.399 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.398 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kosztów reformy emerytalnej w latach 2013-2016.

M.P.2017.397 | komunikat z dnia 18 kwietnia 2017 r. | Akt obowiązujący

Uczczenie objawień fatimskich w ich 100. rocznicę.

M.P.2017.396 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

M.P.2017.394 | obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2017.393 | obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2017.392 | postanowienie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego.

M.P.2017.391 | postanowienie z dnia 4 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego.

M.P.2017.390 | postanowienie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego.

M.P.2017.389 | postanowienie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.388 | postanowienie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.387 | postanowienie z dnia 23 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.386 | postanowienie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.385 | postanowienie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2017 r.

M.P.2017.384 | komunikat z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2017.03.06.

M.P.2017.381 | umowa międzynarodowa z dnia 6 marca 2017 r. | Akt obowiązujący

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2013-2016.

M.P.2017.380 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Upamiętnienie 140. rocznicy urodzin Bolesława Biegasa.

M.P.2017.379 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2011-2016.

M.P.2017.378 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Energii.

M.P.2017.375 t.j. | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2017.374 | postanowienie z dnia 11 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2016 r. z podziałem na województwa.

M.P.2017.373 | obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2017 r. | Akt utracił moc

Uczczenie pamięci Ludwika Zamenhofa w 100. rocznicę śmierci.

M.P.2017.372 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2017.369 | obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2017 r. | Akt nienormatywny

30. rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987).

M.P.2017.368 | uchwała z dnia 30 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.367 | postanowienie z dnia 9 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2017.365 | postanowienie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.364 | postanowienie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.363 | postanowienie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.362 | postanowienie z dnia 27 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.361 | postanowienie z dnia 22 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.360 | postanowienie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.359 | postanowienie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.358 | postanowienie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.357 | postanowienie z dnia 16 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.356 | postanowienie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.355 | postanowienie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.354 | postanowienie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.353 | postanowienie z dnia 15 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.352 | postanowienie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.351 | postanowienie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.350 | postanowienie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.349 | postanowienie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2017.348 | postanowienie z dnia 7 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2017-2022.

M.P.2017.347 | uchwała z dnia 3 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2017-2022.

M.P.2017.346 | uchwała z dnia 3 kwietnia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.345 | postanowienie z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2017.344 | postanowienie z dnia 21 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2017.343 | postanowienie z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczenia.

M.P.2017.342 | postanowienie z dnia 2 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.341 | postanowienie z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.340 | postanowienie z dnia 2 lutego 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.339 | postanowienie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.338 | postanowienie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.337 | postanowienie z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.336 | postanowienie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.335 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.334 | postanowienie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.333 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Kazachstan-Polska. Porozumienie o współpracy w dziedzinie rolnictwa. Warszawa.2016.08.22.

M.P.2017.331 | umowa międzynarodowa z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów.

M.P.2017.329 | postanowienie z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2017.328 | postanowienie z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.327 | postanowienie z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.326 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.325 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.324 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2017.321 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Liczba stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia.

M.P.2017.320 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin.

M.P.2017.319 | uchwała z dnia 23 marca 2017 r. | Akt nienormatywny

Wybór uzupełniający skład Trybunału Stanu.

M.P.2017.318 | uchwała z dnia 23 marca 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2017.317 | postanowienie z dnia 19 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.316 | postanowienie z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2017.315 | postanowienie z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt indywidualny