Wybór Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.2020.202

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 lutego 2020 r.

UCHWAŁA Nr 12/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 157 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Wybiera się Wojciecha Sycha - sędziego Trybunału Konstytucyjnego na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.