Monitor Polski

M.P.2020.246

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ZDROWIA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Agencja Badań Medycznych w Warszawie;
2) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie;
3) Bank Tkanek Oka w Warszawie;
4) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli;
5) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;
6) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;
7) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;
8) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;
9) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
10) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;
11) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie;
12) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie;
13) Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie;
14) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie;
15) Gdański Uniwersytet Medyczny;
16) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie;
17) Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi;
18) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie;
19) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;
20) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;
21) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;
22) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi;
23) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu;
24) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;
25) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie;
26) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
27) Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;
28) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie;
29) Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie;
30) Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi;
31) Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;
32) Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;
33) Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie;
34) Narodowe Centrum Krwi w Warszawie;
35) Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie;
36) Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
37) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
38) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;
39) Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
40) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie;
41) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku;
42) Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie;
43) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;
44) Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
45) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie;
46) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;
47) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;
48) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
49) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;
50) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
51) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;
52) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;
53) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
54) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;
55) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
56) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;
57) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
58) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;
59) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;
60) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;
61) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku;
62) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;
63) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;
64) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
65) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;
66) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;
67) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach;
68) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;
69) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie;
70) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
71) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
72) Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
73) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
74) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
75) Uniwersytet Medyczny w Łodzi 3 ;
76) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
77) Warszawski Uniwersytet Medyczny;
78) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1180).
3 W zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. poz. 1184).