Monitor Polski

M.P.2020.261

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 5 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 10. rocznicę tragedii smoleńskiej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia -upamiętniających 10. rocznicę tragedii smoleńskiej.
§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 26 marca 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u góry fragment wizerunku Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, poniżej częściowo na jego tle fragment wizerunku katedry na Wawelu. Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w; poniżej orła napis: 10 / ZŁ. W otoku napis z baldachimu nad wyjściem z grobów królewskich na Wawelu: CORPORA DORMIVNT VIGILANT ANIMAE oraz poniżej półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie personifikacja Polski - postać kobiety obejmującej odkształcony znak Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej, tworzący w centralnej części znak krzyża; powyżej wizerunku postaci kobiety półkolem napis: 10. ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ. Wzdłuż brzegu monety imiona i nazwiska osób, które zginęły w katastrofie samolotu w dniu 10 kwietnia 2010 r.

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe, wysoki relief
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)31,10
Wielkość emisji (w sztukach)do 14 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna100 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u góry fragment wizerunku Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, poniżej częściowo na jego tle fragment wizerunku katedry na Wawelu. Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w; poniżej orła napis: 100 / ZŁ. W otoku napis z baldachimu nad wyjściem z grobów królewskich na Wawelu: CORPORA DORMIVNT VIGILANT ANIMAE oraz poniżej półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2020

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany portret Marii i Lecha Kaczyńskich, poniżej odwzorowanie ich podpisów. U góry półkolem napis: 10. ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)21,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAu 900/1000
Masa (w gramach)8,00
Wielkość emisji (w sztukach)do 1 500
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.